تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

   

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">مدلهای اکسپرس:

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">M2070
  M2074
  M2078
  M2070W
  M2074W
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> M2078W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> MENU_BACK_LEFT_RIGHT_Ok_STOP/CLEAR_MENU
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> وارد TECH MENUشده و در قسمت SYSTEM SETU گزینه REPORT را یافته و یکبار CONFIGURATION را انتخاب نموده و یک بار هم SUPPLIES INFO را انتخاب نموده و OK  کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود. در ریپورت Configuration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید . و در ریپورت Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.Serial Noرا مشاهده کنید .
  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">  

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">مدلهای دارای فکس یا گوشی مانند:

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3405F
  SCX-3405FH
  SCX-3405FW
  SCX-3405HW
  SCX-4623F
  SCX-4623FH
  SCX-4655FN
  SCX-4655HN
  SCX-4824FN
  SCX-4828FN
  SF-650P

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  MENU - #  - 1 - 9  - 3  - 4  - MENU

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">
  وارد
  TECH MENU شده و Report و All Report را یافته و OK کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود. در ریپورتی با نامConfiguration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید . و در ریپورت با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crum دستگاه(.Serial Noرا مشاهده کنید .
  در صورتی که در ریپورت شما شماره سریال دستگاه وجود ندارد از طریق منوی دستگاه به روش زیر شماره سریال را بیابید. روی پنل پرینتر مسیر زیر را بیابید:
  menu system setup  maintenance - serial number 
  روی نمایشگر پرینتر شماره سریال دستگاه نشان داده می شود.

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دستگاه های سه کاره مانند:

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3200
  SCX-3205
  SCX-3207
  SCX-3205W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3400
  SCX-3405
  SCX-3407
  SCX-3405W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  STOP _  - _  - _  STOP _  STOP _   + _   +
  اگر مراحل را درست انجام داده باشید عبارت 
  UC را در نمایشگر پرینتر خواهید دید، حال دکمه - را چند بار فشار دهید تا AAنشان داده شود، سپس START را بزنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود . در ریپورتی با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Numberو شماره ورژن دستگاه (Firmware Versionرا بیابید . و در ریپورت با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.Serial Noرا مشاهده کنید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-310

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-315

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-320

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-325

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">وقتی که پرینتر در حالت آماده به کار قرار دارد(Ready Mode) کلید      Stop/Cancel  را فشرده  و به مدت 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید . با این کار     ( machine report ( configuration page   پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLP-620ND

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید . . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3170

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3175

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلید Menu را آنقدر بزنید تا وارد System Setup شوید و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید . . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3180

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">CLX-3185

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .. . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1640

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1641

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1645

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و نگه دارید تا چراغ On-line/Error  روشن شود و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1660

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1665

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1667

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Print Screen   را  فشار داده و تا 10 ثانیه  نگه دارید تا چراغ به آرامی  روشن شود و کلید را رها کنید  . با این کار machine report (configuration page) پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1910

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1911

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1115

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1916

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و تا 5 ثانیه  نگه دارید  و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2160

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2165

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2165W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">روی پنل پرینتر دکمه بالای پاور را به مدت تقریبا 8 ثانیه نگه دارید تا چراغ پرینتر شروع به چشمک زدن کرده و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید تا یکی از ریپورت ها پرینت شود ، سپس یک بار دیگر دکمه را نگه دارید ولی بعد از ثابت شدن چراغ دکمه را رها نکنید و همچنان نگه دارید تا چراغ پرینتر مجددا چشمک زن شده و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید تا یکی دیگر از ریپورت ها پرینت شود. در ریپورتی با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Number) و شماره ورژن دستگاه (Firmware Version) را بیابید . و در ریپورت با نام SuppliesInformation می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.Serial No) را مشاهده کنید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2240

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2241

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2245

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و نگه دارید تا چراغ On-line/Error  روشن شود و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2520

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2525

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2580

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2850

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-2855

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و تا 5 ثانیه  نگه دارید  و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> فروش فریمور هک شده پرینتر سامسونگ+ریست پرینتر مبین

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-3300

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-3310

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-3710

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید . . با این کار  ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3200

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-3205

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/ Clear   را  فشار داده و تا 2 ثانیه  نگه دارید  و کلید را رها کنید  . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4200

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4300

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  MENU-COPYIES-LEFT-RIGHT-MENU-STOP
  اگر مراحل را درست انجام داده باشید در نمایشگر پرینتر عبارت
  flash را خواهید دید که جلوی آن ورژن نشان داده شده است .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4600

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4622

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">SCX-4623

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید با  کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Yes را برای Print? یافته و OK کنید . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  SCX-4824

  SCX-4828

  کلید Menu را آنقدر بزنید تا وارد System Setup شوید و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست

  (> < ) Configuration را یافته و OK کنید و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید . . با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank"> 

  از پرينترسامسونگ" href="http://www.iranian95.gq/go/?u=http://www.aparat.com/v/1cDaS/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%BE_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1_Samsung_ML-1660_V34" rel="nofollow" target="_blank"> فيلم آموزشي

   

  نمونه هاي ريپورت

     این مطلب تا کنون 67 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 31 تير 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : توانید ,configuration ,بیابید ,کلیدهای ,یافته ,version ,کلیدهای جهتی ,firmware version ,بوسیله کلیدهای ,report configuration ,machine report ,machine report configuration ,report configuration page پرین ,
  آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 3 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55471
 • تعداد مطالب :149159
 • بازدید امروز :508445
 • بازدید داخلی :41130
 • کاربران حاضر :160
 • رباتهای جستجوگر:557
 • همه حاضرین :717

تگ های برتر