تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

  .ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .samsung.Serial Noرا مشاهده کنید .ir" target="_blank"> تا چراغ On-line/Error  روشن شود و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .jpg" alt="" width="174" height="135" />

  CLP-620ND

  دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته

  CLX-3180

  CLX-3185

  دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته و OK کنید با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Number) و شماره ورژن دستگاه (Firmware Version) را بیابید .ir" target="_blank"> و نگه دارید از ریپورت ها پرینت شود.

    و هنگامی که
  Print? ظاهر شد OK کنید .com/file/8168001892/scx_3200. و یک بار هم SUPPLIES INFO را انتخاب نموده و همچنان نگه دارید و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.jpg" alt="" width="174" height="135" />

  ML-1640

  ML-1641

  ML-1645

  در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده

  ML-2520

  ML-2525

  ML-2580

  ML-2850

  ML-2855

  در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید .ir" target="_blank"> و OK کنید و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته

   

  با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .jpg" alt="" width="141" height="116" />

  دستگاه های سه کاره مانند:

  SCX-3200
  SCX-3205
  SCX-3207
  SCX-3205W

  SCX-3400
  SCX-3405
  SCX-3407
  SCX-3405W

  کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  STOP _  - _  - _  STOP _  STOP _   + _   +
  اگر مراحل را درست انجام داده باشید عبارت 
  UC را در نمایشگر پرینتر خواهید دید، حال دکمه - را چند بار فشار دهید تا AAنشان داده شود، سپس START را بزنید تا وارد System Setup شوید و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته

  ML-2160

  ML-2165

  ML-2165W

  روی پنل پرینتر دکمه بالای پاور را به مدت تقریبا 8 ثانیه نگه دارید و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته

 فيلم آموزشي

 

نمونه هاي ريپورت

تا چراغ On-line/Error  روشن شود و OK کنید

  از ریپورت ها پرینت شود .ir" target="_blank"> با نامConfiguration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید .ir" target="_blank"> تا وارد System Setup شوید و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> و OK کنید تا ریپورت دستگاه پرینت شود .jpg" alt="" width="174" height="135" />

CLP-310

CLP-315

CLP-320

CLP-325

وقتی که پرینتر در حالت آماده به کار قرار دارد(Ready Mode) کلید      Stop/Cancel  را فشرده  و در ریپورت و All Report را یافته تا ریپورت دستگاه پرینت شود.ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و در ریپورت و OK کنید و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته و OK کنید با  کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Yes را برای Print? یافته

مدلهای دارای فکس یا گوشی مانند:

SCX-3405F
SCX-3405FH
SCX-3405FW
SCX-3405HW
SCX-4623F
SCX-4623FH
SCX-4655FN
SCX-4655HN
SCX-4824FN
SCX-4828FN
SF-650P

کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
MENU - #  - 1 - 9  - 3  - 4  - MENU


وارد
TECH MENU شده

SCX-4824

SCX-4828

کلید Menu را آنقدر بزنید

ML-2240

ML-2241

ML-2245

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده تا 5 ثانیه  نگه دارید  تا یکی

SCX-3200

SCX-3205

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/ Clear   را  فشار داده
 

  تا 5 ثانیه  نگه دارید  و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست

(> < ) Configuration را یافته

CLX-3170

CLX-3175

کلید Menu را آنقدر بزنید با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .ir" target="_blank"> تا چراغ پرینتر مجددا چشمک زن شده از طریق منوی دستگاه به روش زیر شماره سریال را بیابید.com/file/8167991218/ml1660.ir" target="_blank"> و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> است . تا چراغ به آرامی  روشن شود

ML-1910

ML-1911

ML-1115

ML-1916

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و OK  کنید Serial Noرا مشاهده کنید .ir" target="_blank"> تا یکی دیگر

  با این کار  ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید . .ir" target="_blank"> با این کار machine report (configuration page) پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید . در ریپورت Configuration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید .com/file/7851249779/test_1.ir" target="_blank"> و در قسمت SYSTEM SETU گزینه REPORT را یافته و کلید را رها کنید  .

  شما شماره سریال دستگاه وجود ندارد با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و OK کنید .picofile.picofile.

  و یکبار CONFIGURATION را انتخاب نموده و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .ir" target="_blank"> تا چراغ پرینتر شروع به چشمک زدن کرده و در ریپورت Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.ir" target="_blank"> تا ریپورت دستگاه پرینت شود.

  با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crum دستگاه(.ir" target="_blank"> و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> و به مدت 5 ثانیه نگه دارید و نگه دارید و سپس رها کنید .com/file/7851250000/teset_2. سپس یک بار دیگر دکمه را نگه دارید ولی بعد از ثابت شدن چراغ دکمه را رها نکنید

ML-3300

ML-3310

ML-3710

دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و و

با این کار     ( machine report ( configuration page   پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .

  و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و OK کنید و با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Numberو شماره ورژن دستگاه (Firmware Versionرا بیابید .ir" target="_blank"> تا 2 ثانیه  نگه دارید  و Report

SCX-4200

SCX-4300

کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
MENU-COPYIES-LEFT-RIGHT-MENU-STOP
اگر مراحل را درست انجام داده باشید در نمایشگر پرینتر عبارت
flash را خواهید دید که جلوی آن ورژن نشان داده شده

SCX-4600

SCX-4622

SCX-4623

دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته و در ریپورت با نام SuppliesInformation می توانید شماره سریال Crumدستگاه (. تا 10 ثانیه  نگه دارید و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید


،

 

مدلهای اکسپرس:

M2070
M2074
M2078
M2070W
M2074W
M2078W

کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
MENU_BACK_LEFT_RIGHT_Ok_STOP/CLEAR_MENU
وارد TECH MENUشده و

  و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته

ML-1660

ML-1665

ML-1667

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Print Screen   را  فشار داده گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212271
 • بازدید امروز :176827
 • بازدید داخلی :38317
 • کاربران حاضر :123
 • رباتهای جستجوگر:131
 • همه حاضرین :254

تگ های برتر امروز

تگ های برتر